Splošno

Tečaj znanosti o živalihZoolog, ki na konju uporablja cepivo

PROFESIONALNI USPOSABLJENI NA TEČAJU:

- Zootehnik

GLAVNE TEME, KI SO PREDMETE TEČAJA:

- Citologija

- Kemija

- Genetika

- Biologija

- Zoologija

- Anatomija in fiziologija živali

- Prehrana živali

- Izboljšanje živali

- Znanosti o tleh

- Parazitologija živali

- Bioklimatologija

- Upravljanje s čredo in živino

- Osnove zootehnike

- Molekularna biologija

POVPREČNI TRAJANJE TEČAJA:

- 5 let

PODROČJA PRAKSE UČENSKEGA PROFESIONALA (trg dela):

- živilska industrija (predvsem goveje, svinjsko in piščančje)

- Rejske kmetije

- raziskovalni laboratoriji

- podjetja za proizvodnjo krme za živali

- podjetja za izvoz mesa

- Svetovanje kmetom

- Embrapa (Brazilijska kmetijska raziskovalna korporacija).

Video: Infodrom: Iščemo partnerje za samske živali! (Julij 2020).