Splošno

Biološka taksonomijaTaksonomija: urejanje in razvrščanje živih bitij

Kaj je taksonomija

Biološka taksonomija je veja Biologije, ki se osredotoča na urejanje in razvrščanje živih bitij. Ta znanost preučuje sorodstvene odnose med organizmi in njihovo evolucijsko zgodovino. Taksonomija deluje po nastanku filogenetskega drevesa živega bitja.

Razvrstitev živih bitij sledi nekaterim vnaprej določenim normam in načelom.

Pomen biološke taksonomije

Ta znanost je zelo pomembna pri izdelavi zalog in opisov biotske raznovrstnosti našega planeta. Ker je na našem planetu na milijone živih bitij, je ta razvrstitev izjemnega pomena za znanstveno preučevanje živih bitij.

Taksoni

Taksoni so kategorije, ki se uporabljajo v sistemu klasifikacije živih bitij. To so:

- Domena

- Kraljevina

- Phylum (v oddelku za botaniko se uporablja)

- Razred

- Naročilo

- Družina

- Spol

- Vrste

Izvor izraza

Izraz Taksonomija je grškega izvora, kjer "tassein" pomeni razvrščati, "nomos" pa pomeni upravljati ali uporabljati zakon.

Video: Prof. dr. Patricija Mozetič, vodja Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (Julij 2020).